Lên ngôi tiếng anh là gì
Giáo dục

Lên ngôi tiếng anh là gì? từ vựng về hoàng cung

Tổng quan về sự lên ngôi

Như các bạn đã biết thì vào thời xa xưa, muốn lên ngôi vua thì cần phải có sự truyền ngôi từ cha ông là vua hoặc là phải đấu tranh để có thể tranh giành được ngôi vua. Vì thế sự lên ngôi theo nghĩa đen là sự lên ngôi vàng để làm vua và sự lên chức, sự tăng lên về sự tự tin nhất thời. Khi lên ngôi thì ngai vàng là điều không thể thiếu chi một vị vua, và bó gắn liền với ngôi miện này.

Lên ngôi tiếng anh là gì

Lên ngôi tiếng anh là gì

Lên ngôi tiếng anh là gì Accession, là từ vựng thuộc danh từ (noun). Có thể dùng cụm danh từ đồng nghĩa là to the throne.

Ví dụ: 1890 was the year of the Queen’s accession.

Từ vựng vựng tiếng anh trong hoàng cung

Từ vựng

Phiên âm Từ loại

Nghĩa

king

/kiɳ/ noun

Vua, quốc vương

scepter

/‘septə/ noun

Gậy quyền, quyền trượng

crown

/kraun/ noun Mũ miện; vua, ngôi vua
throne /θroun/ noun

Ngai vàng

queen /kwi:n/ noun

Nữ hoàng

prince /prins/ noun

Hoàng tử, thái tử

princess /prɪnses/ noun

Công chúa, vợ hoàng tử

noble /’nәƱb(ә)l/ noun

Người quý tộc

peasant /’pezənt/ noun

Nông dân

squire /’skwaiə/ noun

Hộ vệ

knight /nait/ noun

Hiệp sĩ

Nguồn: https://enter-exit.info/

Bình luận

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *