Bạn đã khỏe chưa tiếng anh là gì? câu hỏi tiếng anh về hỏi thăm sức khỏe

312

Trong cực sống hằng ngày, khi tiếp xúc với mọi người thì đầu tiên chúng ta cần chào và hỏi thăm sức khỏe người để tạo mối liên hệ tốt với tất cả mọi người. Với tiếng việt, ban có thể hỏi những câu như bạn có khỏe không? Dạo này bạn như thế nào? cuộc sống bạn có ổn không?… Có rất nhiều câu chào hỏi để chúng ta có thể lựa chọn là sử dụng với nhiều người. Tuy nhiên khi chúng ta gặp người nước ngoài, đặc biệt là các người bạn làm quen ở nước ngoài thì những câu chào hỏi tiếng anh là không thể thiếu. Nên hôm nay mình sẽ nói cho các bạn biết câu hỏi cụ thể “bạn đã khỏe chưa bằng tiếng anh.

Bạn đã khỏe chưa tiếng anh là gì

Bạn đã khỏe chưa tiếng anh là Are you OK ? Đây là cụm từ để hỏi thăm tình hình sức khỏe của một ai đó.

Bạn đã khỏe chưa tiếng anh là gì

Các câu tiếng anh về hỏi thăm sức khỏe

Cụm từ Nghĩa
What is the matter? Bạn có vấn đề gì?
How are you feeling? Bạn cảm thấy thế nào?
Are you feeling alright? bản có cảm thấy ổn không?
Are you feeling any better? Bạn có thấy đỡ hơn không?
Wish you quick recovery Hi vọng bạn sớm khỏi bệnh
Get well soon. Nhanh khỏi ốm nhé.
How have you been keeping? Chuyện gì đã xảy ra với bạn?
What seems to be the matter? Hình như bạn không được khỏe?
Is there anything I can do to comfort you? Tôi có thể làm bất cứ thứ gì để giúp bạn thoải mái?

Nguồn: https://enter-exit.info/

Bình luận